Still FM-X17
7347671
Still FM-X17 Wózek z wysuwanym  masztem www.blackforxx.com
Wózek z wysuwanym masztem
Rok prod.: 2013
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1700 kg
Wys. podn. 9500 mm
Bateria V48 V
Bateria2013
Motogodziny6411 h
Still RX20-20P
7347675
Still RX20-20P Elektryczny 4-kolowy www.blackforxx.com
Elektryczny 4-kolowy
Rok prod.: 2012
Rodzaj masztu: Duplex
Udźwig2000 kg
Wys. podn. 3270 mm
Bateria V48 V
Bateria2012
Motogodziny4492 h
Still RX20-20P
7345795
Still RX20-20P Elektryczny 4-kolowy www.blackforxx.com
Elektryczny 4-kolowy
Rok prod.: 2019
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig2000 kg
Wys. podn. 5680 mm
Bateria V48 V
Bateria2020
Motogodziny8151 h
Still RX20-16
7344508
Still RX20-16 Elektryczny 3-kolowy www.blackforxx.com
Elektryczny 3-kolowy
Rok prod.: 2017
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1600 kg
Wys. podn. 4620 mm
Bateria V48 V
Bateriatak
Motogodziny10107 h
Still RX70-16
7344989
Still RX70-16 Wózki spalinowe www.blackforxx.com
Wózki spalinowe
Rok prod.: 2018
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1600 kg
Wys. podn. 5220 mm
Motogodziny6370 h
Still RX20-16
7347764
Still RX20-16 Elektryczny 3-kolowy www.blackforxx.com
Elektryczny 3-kolowy
Rok prod.: 2020
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1600 kg
Wys. podn. 4620 mm
Bateria V48 V
Bateria2020
Motogodziny9373 h
Still RX20-16
7347777
Still RX20-16 Elektryczny 3-kolowy www.blackforxx.com
Elektryczny 3-kolowy
Rok prod.: 2020
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1600 kg
Wys. podn. 4600 mm
Bateria V48 V
Bateria2020
Motogodziny7972 h
Still RX20-16
7347808
Still RX20-16 Elektryczny 3-kolowy www.blackforxx.com
Elektryczny 3-kolowy
Rok prod.: 2020
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1600 kg
Wys. podn. 4610 mm
Bateria V48 V
Bateria2020
Motogodziny7704 h